Bitcoin Exchange In/Out Flows

Đây là bảng thống kê theo tuần của tổ chức COINSHARES, dòng tiền của các quỹ đầu tư vào thị trường tiền điện tử. Danh mục đầu tư lớn nhất đang là Bitcoin & Ethereum. Các quỹ gồm : Grayscale, CoinShares, 3iQ, 21Shares, Bitwise, Purpose, ETC Issuance …

Bạn có thể xem file báo cáo gốc tại link này : https://coinshares.com/research/digital-asset-fund-flows

Bang Thong Ke Coinshare