fear and greed historical

Chỉ Số Fear & Greed Crypto Giảm Trầm Trọng

Những dấu hiệu tốt từ thị trường, những nhận định tăng giá mạnh mẽ của các tổ chức, chuyên gia đã không giúp cho Bitcoin đứng vững mức giá trên $35.000, hay đủ khả năng phá mốc $40.000 lần nữa. Giá Bitcoin giảm mạnh, và đang kiểm tra mức vững

bieu do bien dong bitcoin sp500

Bitcoin Giảm Nhưng Đại Ka GrayScale Thì Không

Hiện tại giá Bitcoin đang giảm, nó đã thoát xuống khỏi vùng tam giác tích lũy, nhưng nó sẽ giảm thật sự luôn xuống vùng $30.000 hay sẽ đảo chiều đột ngột tạo thế nến FAKED và tăng mạnh mẽ ??? Thị trường Crypto nhiều bất ngờ, cột nến tăng

bitcoin tang gia 2021

Những Dấu Hiệu Cho Thấy Bitcoin Vẫn Đang Trong Chu Kỳ Tăng Giá

Đây là những dấu hiệu thị trường cần quan tâm, nhưng không phải lời khuyên về đầu tư. Hiện tại giá Bitcoin đang và đã khá là cao, vốn nhỏ hay chưa có kinh nghiệm không nên tham gia thị trường giai đoạn này. Nếu nhà đầu tư đang còn hold