Forex Trading Sessions Indicator – Chỉ Báo Phiên Giao Dịch

Chỉ báo Phiên này sẽ vẽ trên biểu đồ Bốn phiên Forex chính trong thiết bị đầu cuối MT4 của bạn. Tùy biến cao và dễ cài đặt. Trading Sessions Indicator Là Gì Chỉ báo Phiên giao dịch Forex hiển thị giờ làm việc của các trung tâm giao dịch quan

volume profile kgold indicator

Volume Profile Indicator – Chỉ Báo Dành Cho Trader Chuyên Volume

Volume Profile Indicator cũng là một trong các chỉ báo hỗ trợ phân tích volume, và đặc biệt đây là volume theo chiều ngang, nghĩa là nó cho ta biết 1 vùng giá cụ thể có khối lượng giao dịch bao nhiêu trong thời gian bao lâu như : 1