Forex Currency Strength

Dữ liệu cập nhật mỗi 5 phút 1 lần, nhưng bạn cần refresh lại website để lấy dữ liệu mới về. 

Hiện tại có 1 vấn đề chưa được khắc phục là Timezone của biểu đồ chưa phải là Asia, nên nó thể hiện không đúng múi giờ Việt Nam, nhưng điều này không ảnh hưởng đến dữ liệu. Bạn chỉ cần quan tâm tại thời điểm hiện tại là đồng tiền nào cao và thấp để ghép thành cặp tiền tệ giao dịch. (Mình sẽ khắc phục Timezone sau, dù sao tác dụng của nó cũng chỉ là để cho đẹp biểu đồ)

Công Thức Tính Currency Strength

Được chia sẽ bởi currency-strength.com

function GetVal($v1, $v2)
//Rate of change
function GetVal($v1, $v2)
{
 if ($v2 == 0) {
  return;
 }
 return log($v1/$v2)*10000;
}

function GetValM($v1, $v2, $v3, $v4)
{
 $v1 = $v1 * $v3;
 $v2 = $v2 * $v4;
 if ($v2 == 0) {
  return;
 }
 return log($v1/$v2)*10000;
}

function GetValD($v1, $v2, $v3, $v4)
{
 if ($v3 == 0 || $v4 == 0) {
  return;
 }

 $v1 = $v1 / $v3;
 $v2 = $v2 / $v4;
 if ($v2 == 0) {
  return;
 }
 return log($v1/$v2)*10000;
}

//$v1 is the current price, $v2 is the price of the starting point
$EURUSD = GetVal($v1['EURUSD'],$v2['EURUSD']);
$USDJPY = GetVal($v1['USDJPY'],$v2['USDJPY']);
$USDCHF = GetVal($v1['USDCHF'],$v2['USDCHF']);
$GBPUSD = GetVal($v1['GBPUSD'],$v2['GBPUSD']);
$AUDUSD = GetVal($v1['AUDUSD'],$v2['AUDUSD']);
$USDCAD = GetVal($v1['USDCAD'],$v2['USDCAD']);
$NZDUSD = GetVal($v1['NZDUSD'],$v2['NZDUSD']);
$EURJPY = GetValM($v1['EURUSD'],$v2['EURUSD'],$v1['USDJPY'],$v2['USDJPY']);
$EURCHF = GetValM($v1['EURUSD'],$v2['EURUSD'],$v1['USDCHF'],$v2['USDCHF']);
$EURGBP = GetValD($v1['EURUSD'],$v2['EURUSD'],$v1['GBPUSD'],$v2['GBPUSD']);
$CHFJPY = GetValD($v1['USDJPY'],$v2['USDJPY'],$v1['USDCHF'],$v2['USDCHF']);
$GBPCHF = GetValM($v1['GBPUSD'],$v2['GBPUSD'],$v1['USDCHF'],$v2['USDCHF']);
$GBPJPY = GetValM($v1['GBPUSD'],$v2['GBPUSD'],$v1['USDJPY'],$v2['USDJPY']);
$AUDCHF = GetValM($v1['AUDUSD'],$v2['AUDUSD'],$v1['USDCHF'],$v2['USDCHF']);
$AUDJPY = GetValM($v1['AUDUSD'],$v2['AUDUSD'],$v1['USDJPY'],$v2['USDJPY']);
$AUDCAD = GetValM($v1['AUDUSD'],$v2['AUDUSD'],$v1['USDCAD'],$v2['USDCAD']);
$EURCAD = GetValM($v1['EURUSD'],$v2['EURUSD'],$v1['USDCAD'],$v2['USDCAD']);
$GBPCAD = GetValM($v1['GBPUSD'],$v2['GBPUSD'],$v1['USDCAD'],$v2['USDCAD']);
$GBPAUD = GetValD($v1['GBPUSD'],$v2['GBPUSD'],$v1['AUDUSD'],$v2['AUDUSD']);
$EURAUD = GetValD($v1['EURUSD'],$v2['EURUSD'],$v1['AUDUSD'],$v2['AUDUSD']);
$CADCHF = GetValD($v1['USDCHF'],$v2['USDCHF'],$v1['USDCAD'],$v2['USDCAD']);
$CADJPY = GetValD($v1['USDJPY'],$v2['USDJPY'],$v1['USDCAD'],$v2['USDCAD']);
$AUDNZD = GetValD($v1['AUDUSD'],$v2['AUDUSD'],$v1['NZDUSD'],$v2['NZDUSD']);
$EURNZD = GetValD($v1['EURUSD'],$v2['EURUSD'],$v1['NZDUSD'],$v2['NZDUSD']);
$GBPNZD = GetValD($v1['GBPUSD'],$v2['GBPUSD'],$v1['NZDUSD'],$v2['NZDUSD']);
$NZDCAD = GetValM($v1['NZDUSD'],$v2['NZDUSD'],$v1['USDCAD'],$v2['USDCAD']);
$NZDCHF = GetValM($v1['NZDUSD'],$v2['NZDUSD'],$v1['USDCHF'],$v2['USDCHF']);
$NZDJPY = GetValM($v1['NZDUSD'],$v2['NZDUSD'],$v1['USDJPY'],$v2['USDJPY']);

//Calculate the value of each currency
$Pairs = 7;
$EUR = ($EURUSD+$EURJPY+$EURCHF+$EURGBP+$EURAUD+$EURCAD+$EURNZD)/$Pairs;
$USD = (-$EURUSD+$USDJPY+$USDCHF-$GBPUSD-$AUDUSD+$USDCAD-$NZDUSD)/$Pairs;
$JPY = (-$EURJPY-$USDJPY-$CHFJPY-$GBPJPY-$AUDJPY-$CADJPY-$NZDJPY)/$Pairs;
$CHF = (-$EURCHF-$USDCHF+$CHFJPY-$GBPCHF-$AUDCHF-$CADCHF-$NZDCHF)/$Pairs;
$GBP = (-$EURGBP+$GBPUSD+$GBPCHF+$GBPJPY+$GBPAUD+$GBPCAD+$GBPNZD)/$Pairs;
$AUD = (-$EURAUD+$AUDUSD+$AUDJPY+$AUDCHF-$GBPAUD+$AUDCAD+$AUDNZD)/$Pairs;
$CAD = (-$EURCAD-$USDCAD+$CADJPY+$CADCHF-$GBPCAD-$AUDCAD-$NZDCAD)/$Pairs;
$NZD = (-$EURNZD+$NZDUSD+$NZDJPY+$NZDCHF-$GBPNZD+$NZDCAD-$AUDNZD)/$Pairs;