Đường Trung Bình Động Là Gì ? Cách Sử Dụng Trong Phân Tích Biểu Đồ

Đường trung bình động Moving Averages (gọi tắt là đường MA) là một trong những công cụ phân tích kỹ thuật lâu đời và phổ biến nhất. Đây cũng là công cụ mà mình dùng nhiều nhất, nó như kim chỉ nam trong hệ thống giao dịch của bản thân mình.

Đường Trung Bình Động Là Gì ?

Là đường làm mượt mức giá trung bình của giá đóng cửa trong 1 thời gian nhất định. Được dùng để xác định xu hướng tăng, giảm hay đi ngang của thị trường. Ngoài ra nó còn được sử dụng như một đường kháng cự hay hỗ trợ.

Có nhiều loại đường trung bình động, nhưng phổ biến và hay dùng nhất là có đường SMA (Simple Moving Average) và đường EMA (Exponential Moving Average).

Mặc định một đường trung bình MA (cả SMA và EMA) có chỉ số là 14, nghĩa là đường trung bình này lấy giá trung bình của 14 ngày trước đó để tính toán ra. Ta có thể thay đổi tùy sở thích và cách dùng.

Trên một biểu đồ giá, ta có thể sử dụng nhiều đường MA với các chỉ số khác nhau như : 14, 20, 30, 100, 200, ….

Cách Xác Định Xu Hướng Với Đường MA

 • Khi giá di chuyển bên trên Đường MA và đường này dốc lên thì được gọi là xu hướng tăng.
 • Khi giá di chuyển bên dưới Đường MA và đường này dốc xuống là xu hướng giảm
 • Khi giá di chuyển xung quanh đường MA thì là không có xu hướng rõ ràng (giá đang sideway).

xu-huong-voi-duong-trung-binh-dong

Xác Định Xu Hướng Bằng 2 Đường MA

Tại sao lại dùng 2 đường MA, với đường MA có chỉ số nhỏ hơn thì sẽ biến động theo giá nhanh hơn, và chỉ số càng lớn thì độ biến động theo giá chậm hơn.

Trong cách này, các bạn có thể xác định xu hướng thông qua cách nhìn nhiều đường trung bình động và xem xét vị trí cũng như độ dốc. Tối thiếu dùng 2 đường MA trở lên, ví dụ ta sẽ sử dụng đường MA 14 ngày, và đường MA 30 ngày. Xem trên hình :

cach-xac-dinh-xu-huong-voi-duong-ma

Như hình trên ta thấy :

 • Đường MA – 14 nằm trên đường MA – 30, và dốc lên thì đây là xu hướng tăng
 • Đường MA – 14 nằm bên dưới đường MA – 30, và dốc xuống thì là xu hướng giảm
 • Độ mạnh của xu hướng phụ thuộc vào khoảng cách giữa 2 đường MA
 • Khi 2 đường MA đan xen lẫn nhau, và chúng đi ngang là thị trường không có xu hướng (sideway)
 • Đường MA – 14 phản ứng theo giá nhanh hơn đường MA -30.

Cách Giao Dịch Vào Lệnh Với Đường MA

Như mình nói ở trên, ngoài việc đường MA dùng để xác định xu hướng, ta có thể dùng MA như là kháng cự hay hỗ trợ để vào lệnh giao dịch :

 • Trong xu hướng giảm, đường MA được xem như là đường kháng cự
 • Trong xu hướng tăng, đường MA được xem như là đường hỗ trợ
 • Khi thị trường sideway, đường MA vô tác dụng

vi-du-giao-dich-voi-duong-ma

Như hình ở trên, biểu đồ giá đang là xu hướng tăng, 2 đường MA đang dốc lên và khoảng cách 2 đường khá lớn. Điều này chứng tỏ lực tăng của thị trường rất tốt.

Vì đang là xu hướng tăng, nên ta coi đường MA như là đường Hỗ Trợ. Nghĩa là khi giá giảm chạm vào đường MA, sẽ có xu hướng là đảo chiều giá tăng trở lại theo xu hướng thị trường.

Leave a Reply