cme fed watch

Công Cụ CME FedWatch

Theo dõi thời gian khi nào thì diễn ra cuộc họp FOMC kỳ tiếp theo. Và tỷ lệ dự đoán lãi suất trong cuộc FOMC đó.

bloomberg dollar index

Bloomberg Dollar Index

Đây là USD Index được tạo bởi Bloomberg (nó khác DXY) được tính toán phức tạp hơn.

Lịch Kinh Tế Của Mỹ Trong Tuần

Lịch Kinh Tế theo Thời Gian Thực được cung cấp bởi Investing.com Việt Nam

GDP - Số Liệu Dự Đoán Sớm của FED Atlanta

Lãi Suất Tích Lũy

GDP - Số Liệu Thực Tế Được Công Bố

Trữ Lượng Dầu Thô EIA

Dự Trữ Dầu Thô ADP

Số Giàn Khoan Dầu Thô

Các Chỉ Số Lạm Phát

CPI - Lạm Phát Tiêu Dùng Theo Năm

CPI Lõi - Lạm Phát Tiêu Dùng Lõi Theo Năm

CPI - Lạm Phát Tiêu Dùng Theo Tháng

PPI - Lạm Phát Giá Sản Xuất Theo Năm

PPI Lõi - Lạm Phát Giá Sản Xuất Lõi Theo Năm

PPI - Lạm Phát Giá Sản Xuất Theo Tháng

PCE - Lạm Phát Chi Tiêu Cá Nhân Theo Năm

PCE Lõi - Lạm Phát Chi Tiêu Cá Nhân Lõi Theo Năm

PCE Lõi - Lạm Phát Chi Tiêu Cá Nhân Lõi Theo Tháng

Sản Xuất

PMI - Chỉ Số Quản Lý Thu Mua Sản Xuất

Chỉ Số PMI Sản Xuất của ISM

Sản Xuất Công Nghiệp Theo Tháng

Sản Lượng Sản Xuất Theo Tháng

Hiệu Suất Sử Dụng Công Suất

Việc Làm & Người Lao Động

Thay Đổi Việc Làm Phi Nông Nghiệp ADP

Cơ Hội Việc Làm của JOLTs

NonFarm

Tỷ Lệ Thất Nghiệp

Đề Nghị Trợ Cấp Thất Nghiệp Lần Đầu

Tỉ Lệ Tham Gia Người Lao Động

Thu Nhập Trung Bình Theo Giờ (Theo Tháng)

Thu Nhập Trung Bình Theo Giờ (Theo Năm)

Người Tiêu Dùng & Khách Hàng

Thu Nhập Cá Nhân

Lãi Suất Đi Vay

Tiết Kiệm Cá Nhân

Kỳ Vọng Tiêu Dùng Michigan

Tiêu Xài Cá Nhân

Tâm Lý Tiêu Dùng Michigan

Nhập Khẩu & Xuất Khẩu

Xuất Khẩu

Nhập Khẩu

Cán Cân Thương Mại

Giá Xuất Khẩu

Giá Nhập Khẩu

Doanh Số Bán Lẻ Theo Tháng

Hàng Tồn Kho Kinh Doanh

Bất Động Sản & Thuê Nhà

Giấy Phép Xây Dựng

Lượng Nhà Khởi Công Xây Dựng

Doanh Số Bán Nhà Mới