Forex Signal – Giao Dịch Ngoại Hối

Auto Scan Forex

Hệ thống tự động quét tín hiệu đơn lẻ trên các chỉ báo BollingerBand, Stochastic, RSI ở các khung thời gian như 15M và H1. Cho biết cặp forex đang ở vùng OVER BUY / OVER SELL.

Vì khi giá ở vùng OVER sẽ dễ giao dịch hơn, bỏ qua được trường hợp SIDEWAY, chỉ còn lại trường hợp ĐẢO CHIỀU hay TIẾP TỤC XU HƯỚNG.

(Click vào Signal, để review từng cặp forex).

15M
USD
EUR
JPY
GBP
CHF
CAD
AUD
NZD
USD
 
 
 
 
 
 
 
 
EUR
 
 
 
 
 
 
 
 
JPY
 
 
 
 
 
 
 
 
GBP
 
 
 
 
 
 
 
 
CHF
 
 
 
 
 
 
 
 
CAD
 
 
 
 
 
 
 
 
AUD
 
 
 
 
 
 
 
 
NZD
 
 
 
 
 
 
 
 
1H
USD
EUR
JPY
GBP
CHF
CAD
AUD
NZD
USD
 
 
 
 
 
 
 
 
EUR
 
 
 
 
 
 
 
 
JPY
 
 
 
 
 
 
 
 
GBP
 
 
 
 
 
 
 
 
CHF
 
 
 
 
 
 
 
 
CAD
 
 
 
 
 
 
 
 
AUD
 
 
 
 
 
 
 
 
NZD
 
 
 
 
 
 
 
 
4H
USD
EUR
JPY
GBP
CHF
CAD
AUD
NZD
USD
 
 
 
 
 
 
 
 
EUR
 
 
 
 
 
 
 
 
JPY
 
 
 
 
 
 
 
 
GBP
 
 
 
 
 
 
 
 
CHF
 
 
 
 
 
 
 
 
CAD
 
 
 
 
 
 
 
 
AUD
 
 
 
 
 
 
 
 
NZD
 
 
 
 
 
 
 
 
USD
EUR
JPY
GBP
CHF
CAD
AUD
NZD
4H
 
 
 
 
 
 
 
 
D
 
 
 
 
 
 
 
 
W
 
 
 
 
 
 
 
 
M
 
 
 
 
 
 
 
 
USD
EUR
JPY
GBP
CHF
CAD
AUD
NZD
4H
 
 
 
 
 
 
 
 
D
 
 
 
 
 
 
 
 
W
 
 
 
 
 
 
 
 
M
 
 
 
 
 
 
 
 

USD Volatility

USD Change Chart