Forex Signal – Giao Dịch Ngoại Hối

Auto Scan Price Action

Timeframe 15M

EUR/NZD
Nến Nhận Chìm Suy Giảm

Timeframe 1H

CHF/JPY
Nến Nhận Chìm Tăng Trưởng
EUR/GBP
Nến Nhận Chìm Tăng Trưởng
GBP/JPY
Nến Nhận Chìm Suy Giảm

Timeframe 4H

Timeframe 1D

Forex Long Short

Lịch Kinh Tế - Forex

Lịch Kinh Tế theo Thời Gian Thực được cung cấp bởi Investing.com Việt Nam