Funding Rate Là Gì ?

Funding rate là gì ?

Funding rate là các đợt thanh toán định kỳ cho nhà đầu tư đang long hoặc short dựa trên sự khác biệt giữa giá trên thị trường hợp đồng không kỳ hạn và giá spot. Do vậy, phụ thuộc vào vị thế đang mở, nhà đầu tư hoặc là sẽ phải trả tiền hoặc là sẽ được trả tiền.

Funding rate ngăn không cho giá của hai thị trường tách biệt khỏi nhau mãi mãi. Nó được tính lại nhiều lần mỗi ngày – của Binance Futures thì là mỗi 8 tiếng.

Khi Funding Rate dương, tức là khi giá ở thị trường Futures cao hơn so với giá ở thị trường giao ngay thì bên đặt lệnh mua (long) sẽ phải trả tiền cho bên đặt lệnh bán (short).

Ngược lại, nếu giá coin ở thị trường Futures thấp hơn thị trường giao ngay. Tức là Funding Rate âm thì bên đặt lệnh bán sẽ phải trả tiền cho bên đặt lệnh mua.

Nhìn lại lịch sử, funding rate thường tương quan với xu hướng chung của tài sản cơ sở. Sự tương quan không có nghĩa là funding rate đang chi phối thị trường spot, mà thay vào đó là điều ngược lại. Đồ thị dưới đây cho thấy mức độ tương quan giữa funding rate với giá spot của BTC trong khoảng thời gian 30 ngày :

tuong quan funding rate va gia spot

Như có thể thấy trong Đồ thị 1, funding rate đã gấp đôi khi BTC tăng vào đầu năm. Sự gia tăng của funding rate khuyến khích nhà đầu tư vào các hợp đồng long, từ đó giữ giá song hành với thị trường spot.

Leave a Reply