Gold Futures & Options

Mục này hiện tại đang có 3 biểu đồ, với biểu đồ đầu tiên là GOLD FUTUREs

 • Volume : khối lượng hợp đồng Future
 • Delta Volume : chênh lệch giữa khối lượng mua và khối lượng bán : Delta = Vol Buy – Vol Sell.

Hai biểu đồ kế tiếp là của GOLD OPTIONS. Gold Options có 2 thành phần là CALL và PUT, tương tự như LONG và SHORT, hay BUY và SELL.

Biểu đồ bên trái là thể hiện khối lượng hợp đồng giao dịch của CALL và PUT. Biểu đồ bên phải là thể hiện mức tăng/giảm số lượng trong hợp đồng mở Open Interest.

 • CALL_VOL : khối lượng hợp đồng CALL
 • PUT_VOL : khối lượng hợp đồng PUT
 • NET : mức chênh lệch của CALL so với PUT. Net dương khi CALL > PUT, và Net âm khi CALL < PUT
 • CALL_IO : thể hiện mức tăng/giảm số lượng Open Interest của hợp đồng CALL
 • PUT_IO : thể hiện mức tăng/giảm số lượng Open Interest của hợp đồng PUT
 • NET : cho biết hợp đồng CALL hay PUT thằng nào lớn hơn. Nếu Net dương là CALL lớn hơn PUT. Nếu Net âm là CALL nhỏ hơn PUT.

Lưu ý về dữ liệu :

 • Vì dữ liệu hoàn chỉnh (FINAL) sẽ có độ trễ, chậm hơn 2 ngày so với ngày hiện tại. Ví dụ, hôm nay là 29, thì ngày 28 là có dữ liệu SPDR, nhưng 27 ta mới có dữ liệu FINAL của Future & Option.
 • Nhưng để có dữ liệu sớm hơn 1 ngày, mình vẫn sẽ update dữ liệu mới, nhưng đây là dữ liệu tạm tính, nghĩa là chưa FINAL. Nó có độ sai lệch chỉ khoảng 5-10% thôi. Và ngày hôm sau nữa nó sẽ được update lại dữ liệu FINAL.

Lưu ý với biểu đồ Gold Option bên phải: 

 • Đa phần là số lượng Open Interest của cả CALL và PUT thường là tăng (cột xanh dương).
 • Nó chỉ là cột đỏ chỉ khi đó là ngày thanh lý hợp đồng hết hạn, nên lúc này sẽ có 1 số lượng lớn hợp đồng CALL và PUT bị giảm đi rất nhiều.
 • Vì lượng hợp đồng này quá lớn, đủ đế bóp méo biểu đồ cột minh họa, vì thế mà khối lượng của nó sẽ bị giảm đi 10 lần.

Bang Thong Ke Gold Future