Báo Cáo COT Thị Trường Vàng & Forex

Báo Cáo COT Thị Trường Vàng

Biểu Đồ Tuần Giá Vàng

Đây là biểu đồ chỉ cập nhật vào cuối tuần giao dịch. Có một sự dễ nhầm lẫn ở đây là dòng thời gian. Biểu đồ COT bên trên có dòng thời gian là ngày được báo cáo dữ liệu. Còn dòng thời gian ở biểu đồ tuần là theo thời gian của biểu đồ giá vàng. Cụ thể trong 1 tuần : 

  • Ngày báo cáo COT là Thứ 3, nhưng ngày xuất bản lại là Thứ 7
  • Dữ liệu quỹ SPDR là được tổng hợp cả tuần. WEEK = Tổng BUY – Tổng SELL.
  • Nến trên biểu đồ Tuần là ngày Chủ Nhật của tuần mới giao dịch. (không phải là Chủ Nhật của cuối tuần giao dịch).

Báo Cáo COT Thị Trường Forex