Quỹ Vàng Tín Thác Thế Giới – World Gold ETFs

Giá Vàng - Volume Quỹ Vàng SPDR - Long Short Ratio

Đây là biểu đồ giá vàng đặc biệt bởi #kgold phát triển dùng để nhận định mức độ cảm tính (tâm lý giao dịch) của thị trường vàng. Mô tả từng mục  : 

  • SPDR : là lượng giao dịch của quỹ vàng SPDR, đại diện cho đầu tư dài hạn, các nhà đầu tư lớn.
  • Others ETFs : là khối lượng các quỹ vàng ETFs còn lại trên thế giới, không tính SPRD Gold Trust.
  • Long Short : tỉ lệ lệnh Long / Short đại diện cho các trader nhỏ lẻ trong ngày, hay còn gọi là Retail Trader.

Quỹ SPDR là Top 1 quỹ vàng, trữ lượng của nó chiếm gần 40% tổng trữ lượng toàn cầu. Nên nó có sức ảnh hưởng đến thị trường vàng nhiều hơn các quỹ còn lại. Nhưng nếu như cả Quỹ SPDR & Quỹ Còn Lại đều giao dịch giống nhau thì thị trường vàng bị tác động mạnh hơn.

Lưu ý : không như dữ liệu từ quỹ SPDR có thường xuyên và ổn định, thì dữ liệu các ETFs còn lại có khi bị chậm hơn 1-2 ngày, hoặc lâu hơn.
Nếu bạn đang dùng Điện Thoại truy cập Kgold, để view chart vàng rõ hơn, bạn thay đổi thời gian hiển thị của chart xuống còn 3 tháng. Vị trí thay đổi nằm góc trên bên trái biểu đồ.

Biểu Đồ Tuần & Tháng của Quỹ SPDR - Top 1 Gold ETFs

  • Dữ liệu được cập nhật vào cuối tuần giao dịch.

Tổng Trữ Lượng Vàng Quỹ SPDR và Quỹ Toàn Cầu

  • Dữ liệu được cập nhật vào cuối tuần giao dịch.
  • Đây là biểu đồ tuần bao gồm giá vàng, quỹ SPDR và quỹ toàn cầu (dữ liệu được lấy từ hội đồng vàng thế giới)

Lượng Giao Dịch Qũy Vàng Toàn Cầu Chia Theo Châu Lục

  • Dữ liệu được cập nhật vào cuối tuần giao dịch.
  • Dữ liệu từ hội đồng vàng thế giới, chia theo các khu vực : Mỹ, Âu, Á, và khác.