Quỹ Vàng Tín Thác Thế Giới – World Gold ETFs

HeatMap Top 25 Quỹ Vàng Gold ETFs

Dữ liệu lượng giao dịch Top 25 quỹ vàng do trung tâm quỹ tín thác ETFs cung cấp. Cập nhật theo ngày nhưng tốc độ cập nhật phụ thuộc bên thứ 3 và thường chậm hơn 1 ngày, thậm chí là còn chậm 2 ngày khi sang tuần mới. SPDR Gold Trust là Top 1, iShares Gold Trust là Top 2 quỹ vàng, các quỹ vàng ETFs khác bao gồm : GDX, GDXJ, GLDM, SGOL, NUGT, BAR, JNUG, AAAU, RING, OUNZ, UGL, SGDM, SGDJ, DGP, DGL, GOAU, DUST, GLDI, JDST, GOEX, GBUG, IAUF, GLL.

Đây là biểu đồ dạng Heatmap, đơn vị tính là tấn vàng, top quỹ vàng sắp xếp theo thứ tự từ trên xuống dưới, GLD là quỹ SPDR Gold Trust. Dữ liệu thống kê trong 1 tháng. Cho ta có cái nhìn tổng quan về thị trường quỹ vàng giao dịch thế nào.

Heat Map Gold ETFs

Heat Map Gold ETFs - OLD

Tổng Trữ Lượng Vàng Quỹ SPDR và Quỹ Toàn Cầu

Biểu Đồ Tuần & Tháng của Quỹ SPDR - Top 1 Gold ETFs

Dữ liệu chỉ được cập nhật vào cuối tuần giao dịch. Nên biểu đồ khối lượng sẽ không thay đổi trong ngày.

Lượng Giao Dịch Qũy Vàng Toàn Cầu Chia Theo Châu Lục

Dữ liệu khá chi tiết, chia theo khu vực Châu Mỹ, Âu, Á và những nơi khác. Lưu ý dữ liệu lấy từ WORLD GOLD COUNCIL nên sẽ chỉ được cập nhật theo tuần, chứ không phải theo ngày và đôi khi còn chậm đến 2-3 tuần.