Quỹ Vàng Tín Thác Thế Giới – World Gold ETFs

Giá Vàng - Volume Quỹ Vàng SPDR - Long Short Ratio

Đây là biểu đồ giá vàng đặc biệt bởi #kgold phát triển dùng để nhận định mức độ cảm tính (tâm lý giao dịch) của thị trường vàng. Mô tả từng mục  : 

  • SPDR : là lượng giao dịch của quỹ vàng SPDR, đại diện cho đầu tư dài hạn, các nhà đầu tư lớn.
  • Others ETFs : là khối lượng các quỹ vàng ETFs còn lại trên thế giới, không tính SPRD Gold Trust.
  • Long Short : tỉ lệ lệnh Long / Short đại diện cho các trader nhỏ lẻ trong ngày, hay còn gọi là Retail Trader.

Quỹ SPDR là Top 1 quỹ vàng, trữ lượng của nó chiếm gần 40% tổng trữ lượng toàn cầu. Nên nó có sức ảnh hưởng đến thị trường vàng nhiều hơn các quỹ còn lại. Nhưng nếu như cả Quỹ SPDR & Quỹ Còn Lại đều giao dịch giống nhau thì thị trường vàng bị tác động mạnh hơn.

Lưu ý : không như dữ liệu từ quỹ SPDR có thường xuyên và ổn định, thì dữ liệu các ETFs còn lại có khi bị chậm hơn 1-2 ngày, hoặc lâu hơn.
Nếu bạn đang dùng Điện Thoại truy cập Kgold, để view chart vàng rõ hơn, bạn thay đổi thời gian hiển thị của chart xuống còn 3 tháng. Vị trí thay đổi nằm góc trên bên trái biểu đồ.

HeatMap Top 25 Quỹ Vàng Gold ETFs

Dữ liệu lượng giao dịch Top 25 quỹ vàng do trung tâm quỹ tín thác ETFs cung cấp. Cập nhật theo ngày nhưng tốc độ cập nhật phụ thuộc bên thứ 3 và thường chậm hơn 1 ngày, thậm chí là còn chậm 2 ngày khi sang tuần mới. SPDR Gold Trust là Top 1, iShares Gold Trust là Top 2 quỹ vàng, các quỹ vàng ETFs khác bao gồm : GDX, GDXJ, GLDM, SGOL, NUGT, BAR, JNUG, AAAU, RING, OUNZ, UGL, SGDM, SGDJ, DGP, DGL, GOAU, DUST, GLDI, JDST, GOEX, GBUG, IAUF, GLL.

Đây là biểu đồ dạng Heatmap, đơn vị tính là tấn vàng, top quỹ vàng sắp xếp theo thứ tự từ trên xuống dưới, GLD là quỹ SPDR Gold Trust. Dữ liệu thống kê trong 1 tháng. Cho ta có cái nhìn tổng quan về thị trường quỹ vàng giao dịch thế nào.

Heat Map Gold ETFs

Heat Map Gold ETFs - OLD

Tổng Trữ Lượng Vàng Quỹ SPDR và Quỹ Toàn Cầu

Biểu Đồ Tuần & Tháng của Quỹ SPDR - Top 1 Gold ETFs

Dữ liệu chỉ được cập nhật vào cuối tuần giao dịch. Nên biểu đồ khối lượng sẽ không thay đổi trong ngày.

Lượng Giao Dịch Qũy Vàng Toàn Cầu Chia Theo Châu Lục

Dữ liệu khá chi tiết, chia theo khu vực Châu Mỹ, Âu, Á và những nơi khác. Lưu ý dữ liệu lấy từ WORLD GOLD COUNCIL nên sẽ chỉ được cập nhật theo tuần, chứ không phải theo ngày và đôi khi còn chậm đến 2-3 tuần.