kgold.vn

Gold ETFs - Big Boy SPDR Gold Trust

khoa hoc online

Biểu Đồ Khối Lượng Giao Dịch Quỹ Vàng SPDR Gold Trust

Dữ liệu cập nhật hằng ngày, thường khoảng 6-7h sáng (giờ VN). #Kgold cập nhật tức thời và chính xác theo file báo cáo giao dịch trực tiếp từ quỹ SPDR, nên chỉ cần báo cáo có, là #kgold sẽ có luôn. Nhưng đôi khi file báo cáo bị trễ từ quỹ SPDR Gold Trust, thì thông thường sẽ có trước phiên Mỹ là khoảng 18h-19h. Xem thêm phần hướng dẫn để rõ hơn.

Biểu Đồ Giá Gold + Volume SPDR

Biểu đồ giá này không tự động cập nhật, nên sẽ chậm hơn 2 biểu đồ SPDR Gold Trust bên trên.

Biểu Đồ Tuần và Tháng của Quỹ Vàng SPDR Gold Trust

Hai biểu đồ Week và Month sẽ chỉ được cập nhật dữ liệu vào cuối tuần giao dịch. Nên dữ liệu sẽ không thay đổi trong tuần giao dịch hiện tại.

Biểu Đồ Giá Chứng Khoán Của Quỹ SPDR (Mã GLD)

Biểu đồ giá stock của quỹ SPDR tương ứng với giá vàng, nhưng volume của nó tốt hơn volume của vàng, nên ta có thể dùng volume này để áp dụng việc phân tích kỹ thuật.

SPDR Gold Trust is one of the trust funds (ETF) SPDR operated by State Street Global Advisors - a division of State Street Corporation, the world's second largest asset management group. SPDR Gold Trust is the sixth largest trust fund in the United States and the largest gold trust fund in the world. With huge gold holdings, each move of SPDR Gold Trust has strongly influenced the market. SPDR Gold Trust - Considered Big Boy in the gold market. Seeing the trading volume of SPDR every day is almost an indispensable task, because it is possible to predict whether the cash flow is pouring in or out of gold, thereby predicting the direction of the gold price.