kgold.vn

World Gold ETFs

khoa hoc online

HeatMap Top 25 Quỹ Vàng Gold ETFs

Dữ liệu lượng giao dịch Top 25 quỹ vàng do trung tâm quỹ tín thác ETFs cung cấp. Cập nhật theo ngày nhưng tốc độ cập nhật phụ thuộc bên thứ 3 và thường chậm hơn 1 ngày. SPDR Gold Trust là Top 1, iShares Gold Trust là Top 2 quỹ vàng, các quỹ vàng ETFs khác bao gồm : GDX, GDXJ, GLDM, SGOL, NUGT, BAR, JNUG, AAAU, RING, OUNZ, UGL, SGDM, SGDJ, DGP, DGL, GOAU, DUST, GLDI, JDST, GOEX, GBUG, IAUF, GLL.

Đây là biểu đồ dạng Heatmap, đơn vị tính là tấn vàng, top quỹ vàng sắp xếp theo thứ tự từ trên xuống dưới, GLD là quỹ SPDR Gold Trust.

Dữ liệu thống kê trong 1 tháng. Cho ta có cái nhìn tổng quan về thị trường quỹ vàng giao dịch thế nào.

Heat Map Gold ETFs

Heat Map Gold ETFs - OLD

Khối Lượng Giao Dịch Của Quỹ Vàng Toàn Cầu - World Gold ETFs

Dữ liệu cập nhật theo ngày và lấy từ kênh Bloomberg.

Biểu Đồ Giá Vàng & Volume Của Các Quỹ Vàng Khác

Biểu đồ tương tự bên danh mục SPDR, nhưng phần Volume của quỹ vàng được tính bằng cách lấy khối lượng tổng của quỹ toàn cầu trừ đi khối lượng giao dịch của quỹ SPDR Gold Trust.

Biểu đồ cho ta thấy sự tác động đến giá vàng của các quỹ vàng nhỏ bé còn lại.

Biểu Đồ Khối Lượng Giao Dịch Các Quỹ Vàng Toàn Thế Giới

Dữ liệu khá chi tiết, chia theo khu vực Châu Mỹ, Âu, Á và những nơi khác. Ngoài ra còn cho biết Top Quỹ đã mua vào nhiều nhất, và Top Quỹ đã bán ra nhiều nhất. Lưu ý dữ liệu cập nhật theo tuần, chứ không phải theo ngày và đôi khi còn chậm đến 2 tuần.

Chi Tiết Dữ Liệu World Gold ETFs (18 December, 2020)

Regional ETF flows

Region AUM
(US$bn)
Holdings
(tonnes)
Change
tonnes
Flows
(US$mn)
Flows
(% AUM)
North America 120.8 1,998.3 -10.8 -704.7 -0.6%
Europe 95.2 1,574.7 3.1 53.0 0.1%
Asia 7.2 118.4 0.0 -4.1 -0.1%
Other 3.7 60.5 -0.0 -13.1 -0.4%
Total 226.8 3,751.9 -7.7 -668.9 -0.3%
Global inflows † 9.1 443.4 0.2%
Global inflows † -16.8 -1,112.3 -0.5%

Country ETF flows

Country AUM
(US$bn)
Holdings
(tonnes)
Change
tonnes
Flows
(US$mn)
Flows
(% AUM)
US 116.1 1,920.7 -9.4 -571.4 -0.5%
UK 45.2 748.1 1.1 35.8 0.1%
Germany 23.2 383.3 0.8 -12.1 -0.1%
Switzerland 22.8 376.9 0.4 -17.2 -0.1%
Canada 4.7 77.7 -1.3 -133.3 -2.8%
China P.R. Mainland 4.0 65.7 0.0 0.0 0.0%
France 3.2 53.1 0.7 44.2 1.4%
Australia 2.3 37.5 0.1 0.0 0.0%
India 1.6 27.1 0.0 0.0 0.0%
Japan 1.3 21.6 0.1 0.0 0.0%
South Africa 1.3 21.3 -0.0 -7.2 -0.6%
Ireland 0.4 6.4 0.0 2.3 0.6%
Italy 0.4 6.2 0.0 0.0 0.0%
Hong Kong SAR 0.2 3.7 0.0 0.0 0.0%
Turkey 0.1 1.2 -0.1 -5.9 -7.5%
Liechtenstein 0.0 0.8 0.0 -0.1 -0.2%
Saudi Arabia 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0%
Malaysia 0.0 0.3 -0.1 -4.1 -19.2%

Top and bottom ETF flows

Top 10 flows Country Holdings
(tonnes)
Change
tonnes
Flows
(US$mn)
Flows
(% AUM)
Invesco Physical Gold ETC UK 229.4 2.1 123.9 0.9%
SPDR Gold MiniShares Trust US 65.5 1.5 91.6 2.4%
Amundi Physical Gold ETC France 53.1 0.7 44.2 1.4%
PICTET CH Physical Gold-HIDYJPY Switzerland 1.4 0.4 24.6 43.4%
Pictet CH Precious Metals Fund - Physical Gold Switzerland 17.8 0.2 10.6 1.0%
Xtrackers Physical Gold Euro Hedged ETC Germany 58.0 0.7 10.1 0.3%
WisdomTree Physical Gold UK 120.6 0.1 8.1 0.1%
Credit Suisse Institutional Fund II CH - Gold Fund Switzerland 6.0 0.1 7.7 2.2%
VanEck Merk Gold Shares US 7.0 0.1 7.4 1.8%
EUWAX Gold II Germany 10.5 0.1 6.8 1.1%
Bottom 10 flows Country Holdings
(tonnes)
Change
tonnes
Flows
(US$mn)
Flows
(% AUM)
SPDR Gold Shares US 1,167.6 -8.3 -486.2 -0.7%
iShares Gold Trust US 523.0 -3.0 -177.6 -0.6%
Royal Canadian Mint - Canadian Gold Reserves Canada 6.2 -2.0 -117.5 -24.3%
iShares Physical Gold ETC UK 235.8 -1.4 -81.8 -0.6%
Xetra-Gold Germany 218.3 -0.1 -28.6 -0.2%
UBS ETF Gold Switzerland 32.7 -0.4 -21.7 -1.1%
ISHARES GOLD BULLION FUND Canada 4.0 -0.3 -15.8 -6.2%
Swisscanto ETF Precious Metal Physical Gold USD AX Switzerland 3.3 -0.2 -12.2 -5.9%
WisdomTree Physical Swiss Gold UK 60.2 -0.2 -10.0 -0.3%
Goldman Sachs Physical Gold ETF US 8.5 -0.2 -9.4 -1.8%