kgold.vn

World Gold ETFs

khoa hoc online

So Sánh Top 10 Gold ETFs

Dữ liệu lượng giao dịch Top quỹ vàng do trung tâm quỹ tín thác ETFs cung cấp. Cập nhật theo ngày nhưng tốc độ cập nhật hơi bị chậm do phụ thuộc bên thứ 3, thường sẽ chậm hơn 1 ngày.

So Sánh Giữa Quỹ SPDR (Top 1 ETFs) và World Gold ETFs

Dữ liệu cập nhật theo ngày và lấy từ Bloomberg, nhưng tốc độ vẫn chậm hơn so với lấy báo cáo trực tiếp từ quỹ SPDR Gold Trust.

Biểu Đồ Khối Lượng Giao Dịch Các Quỹ Vàng Toàn Thế Giới

Dữ liệu khá chi tiết, chia theo khu vực Châu Mỹ, Âu, Á và những nơi khác. Ngoài ra còn cho biết Top Quỹ đã mua vào nhiều nhất, và Top Quỹ đã bán ra nhiều nhất. Lưu ý dữ liệu cập nhật theo tuần, chứ không phải theo ngày và đôi khi còn chậm đến 2 tuần.

Chi Tiết Dữ Liệu World Gold ETFs (23 October, 2020)

Regional ETF flows

Region AUM
(US$bn)
Holdings
(tonnes)
Change
tonnes
Flows
(US$mn)
Flows
(% AUM)
North America 128.4 2,097.6 -6.2 -413.1 -0.3%
Europe 99.1 1,619.8 6.2 264.8 0.3%
Asia 7.4 121.5 0.0 0.0 0.0%
Other 4.0 65.0 0.3 12.9 0.3%
Total 238.9 3,903.9 0.3 -135.4 -0.1%
Global inflows † 13.6 961.0 0.4%
Global inflows † -13.4 -1,096.3 -0.5%

Country ETF flows

Country AUM
(US$bn)
Holdings
(tonnes)
Change
tonnes
Flows
(US$mn)
Flows
(% AUM)
US 123.5 2,017.1 -6.7 -413.2 -0.3%
UK 47.8 780.5 6.1 371.6 0.8%
Germany 24.1 393.4 -0.2 -54.3 -0.2%
Switzerland 22.7 371.7 2.1 61.6 0.3%
Canada 4.9 80.4 0.4 0.0 0.0%
China P.R. Mainland 4.3 69.5 0.0 0.0 0.0%
France 3.7 60.6 -2.0 -120.5 -3.2%
Australia 2.3 36.8 0.1 0.0 0.0%
India 1.6 26.9 0.0 0.0 0.0%
South Africa 1.6 26.4 0.2 13.6 0.8%
Ireland 0.4 6.4 0.1 7.0 1.8%
Italy 0.4 6.4 0.0 0.0 0.0%
Turkey 0.1 1.3 -0.0 -0.7 -0.8%
Liechtenstein 0.0 0.8 0.0 -0.6 -1.2%
Saudi Arabia 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0%

Top and bottom ETF flows

Top 10 flows Country Holdings
(tonnes)
Change
tonnes
Flows
(US$mn)
Flows
(% AUM)
iShares Gold Trust US 526.3 2.3 140.9 0.4%
iShares Physical Gold ETC UK 250.0 2.1 139.9 0.9%
WisdomTree Physical Swiss Gold UK 58.9 2.0 123.0 3.5%
WisdomTree Physical Gold UK 136.6 1.0 60.9 0.7%
Xetra-Gold Germany 222.8 0.8 48.3 0.4%
WisdomTree Physical Gold GBP Daily Hedged UK 22.1 0.8 37.9 2.9%
Pictet CH Precious Metals Fund - Physical Gold Switzerland 16.6 0.3 21.2 2.1%
Invesco Physical Gold ETC UK 230.7 0.2 10.9 0.1%
Sprott Physical Gold Trust US 78.4 0.3 10.8 0.2%
NewGold Issuer Ltd South Africa 22.9 0.1 8.9 0.6%
Bottom 10 flows Country Holdings
(tonnes)
Change
tonnes
Flows
(US$mn)
Flows
(% AUM)
SPDR Gold Shares US 1,263.5 -8.9 -535.6 -0.7%
Amundi Physical Gold ETC France 60.6 -2.0 -120.5 -3.1%
Xtrackers Physical Gold ETC Germany 20.3 -1.6 -99.7 -7.4%
Aberdeen Standard Physical Gold Shares US 44.3 -0.4 -23.8 -0.9%
SPDR Gold MiniShares Trust US 61.2 -0.2 -11.4 -0.3%
Xtrackers Physical Gold ETC EUR Germany 66.8 -0.2 -9.6 -0.2%
ZKB Gold ETF AA GBP Switzerland 0.4 -0.1 -3.3 -11.0%
Graniteshares Gold Trust US 21.0 -0.0 -1.6 -0.1%
Gold Bullion Securities Ltd UK 80.7 -0.0 -1.6 -0.0%
Xtrackers Physical Gold GBP Hedged ETC Germany 4.7 0.0 -1.2 -0.4%