Tài Nguyên & Hỗ Trợ

Group Hỗ Trợ

kgroup

Kgroup

Group hỗ trợ của #Kgold, chủ yếu chỉ do mỗi admin Mr.Kim chia sẽ về các vấn đề kỹ thuật và hướng dẫn dùng các dữ liệu trên Kgold để giao dịch.

Volumetrading

Group chia sẽ chuyên sâu kỹ thuật về VOLUME, thị trường Future & Option. Group thảo luận sôi nổi có nhiều trader kỳ cựu lão làng. Admin Mr.Kim cũng hỗ trợ chính các anh em trong group VolumeTrading.

group sdz
SupplyDemand

Group chia sẽ kiến thức về SupplyDemand & Fibonacci

group elliot
Elliot Waves

Group chuyên sâu về sóng Elliot