Nguồn Cung Bitcoin Tiếp Tục Giảm và Nguồn Stablecoin Lại Tăng Trên Các Sàn Giao Dịch

Số lượng Bitcoin dữ trữ trên các sàn giao dịch liên tục giảm, ngay cả đợt giảm về mức $30000 vừa rồi, cũng không khiến cho lượng cung tăng lên. Điều này chứng tỏ là các Holder vẫn chưa muốn bán Bitcoin của họ.

Trái ngược với Bitcoin thì lượng Stablecoin như USDT, USDC không ngừng tăng lên. Các nhà đầu tư, hay chính bản thân sàn giao dịch vẫn đang sẵn sàng mua số Bitcoin mà những người khác sẽ bán ra.

luong btc ra khoang san giao dich

Điều này càng dễ nhận ra hơn trên Biểu Đồ Exchange Flows => https://kgold.vn/bitcoin-exchange-flows

Các cột đỏ là thể hiện dòng BTC chảy ra khỏi sàn giao dịch. Nó có thể được đưa vào ví lạnh trữ dài hạn, hoặc là được giao dịch trên thị trường OTC.

Glassnode  Có khoảng 78% số Bitcoin lưu hành bị mất hoặc “HODLing”, Số còn lại có thể sẽ bị thâu tóm bới các nhà đầu tư tổ chức lớn như PayPal, Square, các công ty S & P 500, ETF.

Leave a Reply