Crude Oil – Giao Dịch Dầu Thô

Báo Cáo Dự Trữ Dầu Thô Hằng Tuần Của Mỹ

Dầu Thô Phản Kèo Khi Số Liệu Trữ Lượng Tốt Hơn Dự Kiến

Vừa rồi giá dầu thô tăng vọt sau cuộc họp OPEC+ khi sản lượng tăng không cao, mà giữ nguyên kết hoạch trước đó là chỉ tăng thêm 400.000 thùng / ngày. Và trước đó báo cáo trữ lượng dầu thô hằng tuần API đã giảm khá nhiều so với

Báo Cáo CoT Thị Trường Ngày 17-9-21

Báo cáo CoT (khối Managed Money) kỳ này của vàng không có gì đáng chú ý, chỉ có thay đổi khá nhỏ trong hợp đồng LONG là tăng 1793 hợp đồng và hợp đồng SHORT giảm 1834 hợp đồng. Bên trên là biểu đồ Net Long của Gold, về mặt

Biểu Đồ Tuần Giá Oil + Dự Trữ + Báo Cáo COT

Đây là biểu đồ tuần và sẽ được cập nhật dữ liệu vào cuối tuần giao dịch. Nhưng lưu ý dòng thời gian của dữ liệu : 

  • Ngày Báo Cáo COT là Thứ 3, nhưng ngày xuất bản lại là Thứ 7
  • Ngày báo cáo Dự Trữ Dầu Thô là Thứ 4-5
  • Ngày trên biểu đồ tuần giá dầu thô là ngày Chủ Nhật Đầu Tuần Giao Dịch (không phải ngày Chủ Nhật cuối tuần).

Vì vậy chỉ vào cuối tuần mới có đủ dữ liệu để cập nhật biểu đồ tuần này. Bạn muốn xem sớm dữ liệu dự trữ dầu thô của Mỹ thì xem biểu đồ trên, vì nó sẽ có vào Thứ 4-5 trong tuần.

Bang Thong Ke Oil Future