Phân Tích Kỹ Thuật Cún Vàng Và Đồng USD Ngày 21-3-22

Đây là bài chuyên về phân tích kỹ thuật, xem bài phân tích số liệu trước đó để nhớ vùng giá đã đề cập trong bài. https://kgold.vn/phan-tich-so-lieu-20-3-22.html

Gold – Chart Daily

gold daily chart

Theo như tình hình cấu trúc giá hiện tại của GOLD

  • Giá GOLD rất khó rớt thấp hơn FIBO 618
  • Trạng thái hiện tại của GOLD là sideway hoặc tăng mạnh trong phạm vi FIBO 50 – 618

==> Nên nếu bạn giao dịch trung hạn hay dài hạn, thì khi giá GOLD rớt về vùng này, có thể mạnh dạn LONG.

Hai trường hợp khả năng giá sẽ bắt đầu giảm sâu hơn là : 

  1. Khi MainLine rớt thấp dần đều về dưới 40 điểm. SupportLine vẫn bị dìm ở dưới 20 điểm.
  2. Hoặc SupportLine tăng lên trên 80 điểm, mà MainLine vẫn đang ở quanh 50, thì khi SupportLine rớt thì kéo MainLine rớt theo luôn.

Gold – Chart H4

vang chart h4

Dựa trên tình hình của Daily, ta xem xét GOLD sẽ điều chỉnh quanh FIBO 618 (khoảng vùng giá 1913 – đến 1920) và tăng lên từ đó. Hỗ trợ lực tăng của giá dựa trên Support Line tăng từ thấp lên cao trên 80 điểm.

Lúc này mà Mainline tăng theo đến trên 40 điểm là rất tốt cho cấu trúc tăng cao hơn.

Nếu giá tăng lên vùng màu xanh lá ( tướng ứng là EMA 200 Chart 1H) mà đường Support Line đã lên 80 điểm và có dấu hiệu giảm thấp hơn 80 điểm. ==> Thì giá sẽ giảm điều chỉnh, chờ đợi SupportLine tăng phục hồi và hỗ trợ giá.

USD – Chart H4

dxy chart h4 2

USD giảm như hình để hổ trợ GOLD. Nó vẫn còn phạm vi tăng nhẹ lên 1 chút đề giảm về.

Leave a Reply