Phân Tích Volume Vàng Để Nhận Định Giá Tăng

Bài này chuyên về phân tích kỹ thuật. Mình có 2 PLAN giao dịch dài hạn. Một là PLAN A sẽ giảm sâu về 16xx, 15xx sau đó mới tăng giá Hai là PLAN B là sẽ tăng giá luôn mà không giảm sâu hơn 176x Và mức giá điều … Continue reading Phân Tích Volume Vàng Để Nhận Định Giá Tăng