exchange reserve

Đầu Tư Vào ETH Đang Trở Nên Hấp Dẫn Hơn BTC Phải Không

Nếu nói Bitcoin là vàng số, thì Ethereum được coi là bạc số, nó đứng TOP 2 trên thị trường tiền điện tử. Ngoài ra đang có sức ảnh hưởng rất lớn đến thị trường DeFi. Nhu cầu Ethereum ETH trên sàn giao dịch Số lượng ETH có trên các