quy vang toan cau

Quỹ Vàng Toàn Cầu Thanh Lý Hơn 23 Tấn Vàng ???

Hôm qua sau khi viết bài chia sẽ vào lúc 13h15 Ngày 29/4/2021 về thị trường vàng => https://kgold.vn/thi-truong-vang-29-4-2021.html Thì mãi phải đến 4h chiều hôm qua mới có số liệu của quỹ vàng toàn cầu. Mà mình cũng không để ý đến luôn, mãi đến sáng hôm nay mới thấy

chart h4 habala

Thị Trường Vàng Phục Hồi Ngày 18-3-2021

Đây là bài tiếp theo của kỳ trước : https://kgold.vn/vang-giam-ve-154x-150x.html Theo bài chia sẽ  kỳ trước, giá vàng có khả năng phục hồi về vùng 175x, đây là đợt sóng hồi lớn, vì vùng Support Mạnh tại 167x. Lưu ý đây là khung thời gian tuần nên nó diễn biến