Thị Trường Vàng Cuối Tuần Ngày 23-4-2021

Tâm Lý Quỹ Vàng và Retail Trader Tính từ ngày gần nhất quỹ mua vào 2.04 tấn vàng, đã 3 ngày rồi quỹ vàng chưa giao dịch, Bigboy đang chờ đợi điều gì sao. Với nhịp mua bán như thế này, quỹ có xu hướng đang chuẩn bị quay lại thị trường. Phần LongShort của … Continue reading Thị Trường Vàng Cuối Tuần Ngày 23-4-2021