Thị Trường Vàng Cuối Tuần Ngày 23-4-2021

Tâm Lý Quỹ Vàng và Retail Trader Tính từ ngày gần nhất quỹ mua vào 2.04 tấn vàng, đã 3 ngày rồi quỹ vàng chưa giao dịch, Bigboy đang chờ đợi điều gì sao. Với nhịp mua bán như thế này, quỹ có xu hướng đang chuẩn bị quay lại … Continue reading Thị Trường Vàng Cuối Tuần Ngày 23-4-2021