Tháng 7 Vàng Sẽ Bắt Đầu Giai Đoạn Sóng 3 Tăng Của Elliot

Trước khi đi vào bài phân tích thị trường này, thì các bạn tham khảo bài của 2 kỳ trước để nắm rõ lại tình hình. Bài A : Đây là bài tại sao admin nhận định GOLD sẽ là sóng 3 trong giai đoạn 5 sóng tăng của Elliot … Continue reading Tháng 7 Vàng Sẽ Bắt Đầu Giai Đoạn Sóng 3 Tăng Của Elliot