Zip Postal Code – Mã Bưu Chính 63 Tỉnh Thành Việt Nam

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu. Mã gồm 6 ký tự chữ số.

Nếu bạn đã và đang làm MMO thì bạn sẽ gặp ít nhiều dùng đến Zipcode này để đăng ký các dịch vụ trên internet.

Mã Bưu chính được Bưu điện Việt Nam công bố năm 2009, dưới đây là danh sách mã bưu điện cấu trúc 6 số của 63 tỉnh thành.

Zipcode mã bưu chính Việt Nam